Skip to content

CHOV RYB

Nejčastěji chovaným druhem lososovitých ryb ve sladkých vodách je pstruh duhový. Jinak světové akvakultuře v posledních letech vládne losos. V intenzivních chovech se ale v posledních letech prosazuje i pstruh obecný (potoční), siven americký, siven arktický a jejich kříženci. V našem pstruhařství se můžete setkat se všemi těmito druhy lososovitých ryb vyjma lososa. Navíc se snažíme část našich ryb „vykrmit“ do velikosti 1 – 2 kg jako oblíbené lososové pstruhy (siveny). Kromě toho je v Pstruhařství Mlýny realizován i chov jeseterů, který celosvětově strmě stoupá. Škoda, že je mu v Šumavských podmínkách poměrně chladno a roste tak 3 – 4 x pomaleji než v teplovodních chovech (ale o to je u nás chutnější). V našem chovu se budeme snažit co nejvíce využívat naší líheň, abychom všechny naše oploutvené plavce znali už od jikry a jejich „raného dětství“.